Firma Even powstała w 1995 roku. Usługi księgowo-rachunkowe świadczymy, działając na podstawie certyfikatu nr 3693/97 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydanego przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 28 kwietnia 1997 roku w Warszawie.
 

Wieloletnia współpraca z dotychczas obsługiwanymi firmami dowodzi rzetelności i prawidłowości prowadzonych rozliczeń. Przygotowane i usystematyzowane dokumenty księgowe umożliwiają szybkie przeprowadzenie kontroli przez jednostki do tego upoważnione. Reprezentujemy swoich zleceniodawców we wszystkich kontaktach z urzędami skarbowymi i organami ZUS.
 

Dla zapewnienie komfortu naszym Klientom biuro jest ubezpieczone od odpowiedziałności cywilnej podmiotów świadczących usługi księgowe.