Listy płacy

  • rozliczanie płac i wynagrodzeń poprzez elektroniczne metody przetwarzania danych w oparciu o podstawową dokumentację przekazaną przez Klienta.
  • sporządzanie wszystkich niezbędnych zgłoszeń i ewidencji powstałych w związku z obliczaniem płac (Urzad Skarbowy, ZUS, itp.)
  • zasiłki z ubezpieczenia społecznego,
  • składki ZUS - emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, FP, FGŚP
  • pomoc w przypadku przeprowadzanych kontroli wynagrodzeń przez Urząd Skarbowy oraz ZUS.