Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów

Prawidłowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, aby Urząd Skarbowy nie uznał jej za wadliwą i nierzetelną to cel, jakim kierujemy się podczas prowadzenia naszej działalności. Podatkowej księdze przychodów i rozchodów towarzyszy szereg urządzeń księgowych. Właściwie prowadzone, wraz z księgą, są podstawą sukcesu podczas kontroli skarbowej. Dokumentacje podatkowe naszych Klientów prowadzimy komputerowo. Składa się na nią:

  • ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
  • wybór formy opodatkowania
  • ewidencja środków trwałych i amortyzacji 
  • deklaracje podatkowe