Deklaracje podatkowe

Wszystkie sporządzane przez nasze biuro deklaracje podatkowe są przekazywane elektronicznie w imieniu Klienta do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie.
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT
  • sporządzanie dokumentów płatniczych podatku (przelewy)
  • sporządzanie deklaracji podatkowych i informacji o wynagrodzeniach PIT-4R, PIT-11, PIT-8
  • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i CIT tj.
  • podatki lokalne i opłaty od czynności cywilno-prawnych

W deklaracjach są uwzględniane:

  • darowizny
  • ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
  • odliczenia strat
  • odliczenia składek na rzecz organizacji
  • odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne

.