Deklaracje ZUS

  • sporządzanie wszelkich deklaracji zgłoszeniowych np. ZUA, ZFA, ZPA, ZWUA, ZWPA i in.
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych DRA, RCA, RSA, RZA
  • weryfikacja danych przekazanych do ZUS za pośrednictwem PUE (Platformy Usług Elektronicznych)

Sporządzone przez nas deklaracje przekazywane są elektronicznie do ZUS. Taki sposób komunikowania sią z tą instytucją pozwala zaoszczędzić czas, który przeznaczamy na kontakt z Klientem.